PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN


HS Financieel Advies verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


HS Financieel Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • geslacht
 • burgerservicenummer (BSN)

Waarom we gegevens nodig hebben


HS Financieel Advies verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Persoonsgegevens voor doelen als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens die wij nodig hebben voor uw aangifte, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenkbelasting, erfbelasting.

Hoe lang we gegevens bewaren


Uw persoonsgegevens zullen we niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn is 7 jaar.


Delen met anderen


Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende instanties en bedrijven als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan andere instanties en bedrijven. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.